شهدای بشرویه

شهدای شهرستان بشرویه

 • اسامی شهدای شهرستان بشرویه خراسان جنوبی

  ردیف  نام خانوادگینامفرزندمحل شهادتتاریخ شهادت۱آکیحسینرمضانعلیشوش۱۳۶۰/۰۵/۰۵۲ابراهیم زادهمحمدعلیابراهیمغرب۱۳۶۶/۱۱/۲۷۳ابراهیمیمحمدمحمدحسینعملیاتی جنوب۱۳۶۱/۰۳/۰۹۴ابوالحسنی عدالت پناهحسینرضاشوش۱۳۶۱/۰۱/۰۷۵اسدیغلامرضامحمدحسینشلمچه۱۳۶۵/۱۱/۰۶۶اسدیجوادمحمدمهران۱۳۶۲/۰۴/۳۱۷اسماعیلیعلیاسماعیلدارخوین۱۳۶۰/۱۱/۱۴۸اصغریعلیحسینمریوان۱۳۶۱/۰۷/۲۸۹اکبرپورثانیحسینمحمدشلمچه۱۳۶۳/۰۵/۰۴۱۰اکبریرجبعلیغلامحسینعملیات‌غرب.اسلام‌آباد۱۳۶۷/۰۹/۲۴۱۱الهیانعباسرضاگیلانغریب-شیاکوه۱۳۶۰/۰۹/۲۹۱۲ایمانیرضارجبعلیپیرانشهر۱۳۶۳/۰۶/۱۷۱۳باقریحسنرمضانشلمچه۱۳۶۵/۱۱/۰۹۱۴بخشایشمهدیحسنام‌الرصاص۱۳۶۵/۱۰/۰۴۱۵بخشی زادهاحمدحسینشوش۱۳۶۱/۰۱/۰۲۱۶برسرآمدسیدرضاسیدحسنشلمچه۱۳۶۵/۰۳/۰۸۱۷برکاتیسیدمحسنمحمدتقیخونین‌شهر۱۳۶۱/۰۳/۰۳۱۸بهادرانعلی اکبرعلیکردستان۱۳۶۲/۰۴/۰۹۱۹بهارمسترضااسدالهجاده خندق۱۳۶۵/۰۲/۰۲۲۰بهرامیعلیرضاعباسشلمچه۱۳۶۱/۰۵/۰۷۲۱بهزادی ثانیحسینرمضاناشنویه۱۳۶۴/۰۶/۱۹۲۲پورعباسمحمدعباسمهران۱۳۶۵/۰۵/۱۵۲۳تورانیحسنعلی‌اکبرحاج‌عمران۱۳۶۵/۰۶/۱۰۲۴توکلیمحمدحسینغلامرضامانورفجر جنوب۱۳۶۹/۱۱/۱۴۲۵توکلیعلیمحمدحسینشلمچه۱۳۶۱/۰۲/۰۳۲۶ثقفی فرحسینرمضانشلمچه۱۳۶۵/۱۰/۲۵۲۷ثنایی فرمهدیمحمدمهران۱۳۶۲/۰۵/۲۱۲۸جباریهاشمباقر*****۱۳۶۵/۱۰/۲۹۲۹جهانطلبمهدیحسینشیاکوه۱۳۶۰/۱۰/۱۷۳۰جهانیانحسنباقرابوغریب۱۳۶۲/۰۲/۰۶۳۱چمن آراحسنعلیسومار۱۳۶۱/۰۷/۲۶۳۲چوپان زادهغلامرضاحسینمجنون۱۳۶۷/۰۴/۰۴۳۳چوپانیبمانعلیحسینشلمچه۱۳۶۵/۱۱/۰۶۳۴حاجیحسینعباسشلمچه۱۳۶۵/۱۱/۰۶۳۵حاجیغلامرضامحمدشلمچه۱۳۶۵/۰۵/۱۲۳۶حدادیانحسینمحمدعلیجبهه سومار۱۳۶۱/۰۹/۲۸۳۷حسن زادهشکراللهحسنجزیره…

  ادامه مطلب
 • شهید محمد علی ابراهيم زاده

  شهید محمد علی ابراهيم زاده به تاریخ 1/5/1346 در روستای رقه از توابع شهرستان بشرویه متولد ودر تاریخ 27/11/1366 در…

  ادامه مطلب
 • شهید محمد ابراهیمی

  شهید محمد ابراهیمی به تاریخ 3/3/1333 در شهرستان بشرویه به دنیا آمد و در تاریخ 9/3/1361 در عملیات آزادسازی خرمشهر…

  ادامه مطلب
 • شهید حسین ابوالحسنی عدالت پناه

  شهید حسین ابوالحسنی عدالت پناه به تاریخ 16/5/1337 در شهرستان بشرویه دیده به جهان گشود و در منطقه شوش به…

  ادامه مطلب
 • شهید علی اسماعیلی

  شهید علی اسماعیلی به تاریخ 1/1/1339 در روستای ارسک از توابع شهرستان بشرویه به دنیا آمد ودر تاریخ 14/11/1360 در…

  ادامه مطلب
 • شهید حسین اکبرپور ثانی

  حسین‌ اکبرپورثانی‌ نام: حسین‌ نام خانوادگی: اکبرپورثانی‌ نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1343-10-05 محل تولد: فردوس تاریخ شهادت: 1363-05-04 محل…

  ادامه مطلب
 • شهید جواد اسدی

  شهید جواد اسدی درتاریخ 10/5/ 1346 درروستای ارسک از توابع شهرستان بشرویه دیده به جهان گشود ودر تاریخ 12/5/1362 در…

  ادامه مطلب
 • شهید غلامرضا اسدی

  شهید غلامرضا اسدی در تاریخ 20/5/1348 در روستای سرند از توابع شهرستان بشرویه به دنیا آمد و درتاریخ 6/10/1365 در…

  ادامه مطلب
 • شهید رجبعلی اکبری

  شهید رجبعلی اکبری به تاریخ 1/2/1342 در روستای کرند از توابع شهرستان بشرویه متولد ودر تاریخ 24/9/1367 در منطقه اسلام…

  ادامه مطلب
 • شهید عباس الهیان

  شهید عباس اللهیان به تاریخ 17/12/1342 در شهرستان بشرویه متولد شد ودر تاریخ 26/9/1360 در شیاکو به فیض شهادت نائل…

  ادامه مطلب
بستن