شهدای سرباز

 • شهید عباس خزاعی آیسک

  نام: عباس نام خانوادگی: خزاعی ایسک نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1344-01-05 محل تولد: آیسک فردوس تاریخ شهادت: 1364-08-15 وصیت…

  ادامه مطلب
 • شهید مهدی واله آیسک

  نام پدر: حسین تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۰۲/۱۵ محل تولد: آیسک تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۱/۰۷ محل شهادت: شوش محل دفن: آیسک یگان خدمتی:…

  ادامه مطلب
 • اسامی شهدای شهرستان بشرویه خراسان جنوبی

  ردیف  نام خانوادگینامفرزندمحل شهادتتاریخ شهادت۱آکیحسینرمضانعلیشوش۱۳۶۰/۰۵/۰۵۲ابراهیم زادهمحمدعلیابراهیمغرب۱۳۶۶/۱۱/۲۷۳ابراهیمیمحمدمحمدحسینعملیاتی جنوب۱۳۶۱/۰۳/۰۹۴ابوالحسنی عدالت پناهحسینرضاشوش۱۳۶۱/۰۱/۰۷۵اسدیغلامرضامحمدحسینشلمچه۱۳۶۵/۱۱/۰۶۶اسدیجوادمحمدمهران۱۳۶۲/۰۴/۳۱۷اسماعیلیعلیاسماعیلدارخوین۱۳۶۰/۱۱/۱۴۸اصغریعلیحسینمریوان۱۳۶۱/۰۷/۲۸۹اکبرپورثانیحسینمحمدشلمچه۱۳۶۳/۰۵/۰۴۱۰اکبریرجبعلیغلامحسینعملیات‌غرب.اسلام‌آباد۱۳۶۷/۰۹/۲۴۱۱الهیانعباسرضاگیلانغریب-شیاکوه۱۳۶۰/۰۹/۲۹۱۲ایمانیرضارجبعلیپیرانشهر۱۳۶۳/۰۶/۱۷۱۳باقریحسنرمضانشلمچه۱۳۶۵/۱۱/۰۹۱۴بخشایشمهدیحسنام‌الرصاص۱۳۶۵/۱۰/۰۴۱۵بخشی زادهاحمدحسینشوش۱۳۶۱/۰۱/۰۲۱۶برسرآمدسیدرضاسیدحسنشلمچه۱۳۶۵/۰۳/۰۸۱۷برکاتیسیدمحسنمحمدتقیخونین‌شهر۱۳۶۱/۰۳/۰۳۱۸بهادرانعلی اکبرعلیکردستان۱۳۶۲/۰۴/۰۹۱۹بهارمسترضااسدالهجاده خندق۱۳۶۵/۰۲/۰۲۲۰بهرامیعلیرضاعباسشلمچه۱۳۶۱/۰۵/۰۷۲۱بهزادی ثانیحسینرمضاناشنویه۱۳۶۴/۰۶/۱۹۲۲پورعباسمحمدعباسمهران۱۳۶۵/۰۵/۱۵۲۳تورانیحسنعلی‌اکبرحاج‌عمران۱۳۶۵/۰۶/۱۰۲۴توکلیمحمدحسینغلامرضامانورفجر جنوب۱۳۶۹/۱۱/۱۴۲۵توکلیعلیمحمدحسینشلمچه۱۳۶۱/۰۲/۰۳۲۶ثقفی فرحسینرمضانشلمچه۱۳۶۵/۱۰/۲۵۲۷ثنایی فرمهدیمحمدمهران۱۳۶۲/۰۵/۲۱۲۸جباریهاشمباقر*****۱۳۶۵/۱۰/۲۹۲۹جهانطلبمهدیحسینشیاکوه۱۳۶۰/۱۰/۱۷۳۰جهانیانحسنباقرابوغریب۱۳۶۲/۰۲/۰۶۳۱چمن آراحسنعلیسومار۱۳۶۱/۰۷/۲۶۳۲چوپان زادهغلامرضاحسینمجنون۱۳۶۷/۰۴/۰۴۳۳چوپانیبمانعلیحسینشلمچه۱۳۶۵/۱۱/۰۶۳۴حاجیحسینعباسشلمچه۱۳۶۵/۱۱/۰۶۳۵حاجیغلامرضامحمدشلمچه۱۳۶۵/۰۵/۱۲۳۶حدادیانحسینمحمدعلیجبهه سومار۱۳۶۱/۰۹/۲۸۳۷حسن زادهشکراللهحسنجزیره…

  ادامه مطلب
 • شهید علی‌اکبر بهادران

  شهید علی اکبر بهادران به تاریخ 9/6/1340 در یکی از روستاهای شهرستان بشرویه متولد وبه تاریخ 19/4/1362 درمنطقه کردستان به…

  ادامه مطلب
 • شهید مهدی حسینی

  نام خانوادگی :حسینی نام:مهدی نام پدر:علی تاریخ تولد:1359 محل شهادت:گلباف کرمان درگیری با اشرار و قاچاقچیان تاریخ شهادت:1384/03/06

  ادامه مطلب
 • شهید اکبر رضایی

  شهید اکبر رضایی نام پدر : رضا تاریخ ولادت: 6 آبان 1341 تاریخ شهادت: 19 بهمن 1360 محل شهادت: بستان…

  ادامه مطلب
 • شهید محمد علیخانی

  تاریخ شهادت 1364/04/24 فرزند محمد اشنویه

  ادامه مطلب
 • شهید مهدی طاووسی

  شهید مهدی طاووسینام پدر : اکبرتاریخ ولادت: 6 آذر 1346تاریخ شهادت: 4 دى 1365محل شهادت: پاسگاه زیدنوع شهادت: حوادث مربوط…

  ادامه مطلب
 • حسین جعفرزاده

  حسین جعفرزاده

  حسین جعفرزاده نام پدر: حسن تاریخ تولد: 1344/11/1 محل تولد: خانکوک تاریخ شهادت: 1364/2/7 محل شهادت: سومار محل دفن: خانکوک…

  ادامه مطلب
 • محمدحسن دولتخواه

  محمدحسن دولتخواه

  محمدحسن دولتخواه نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1344/4/9 محل تولد: افقو تاریخ شهادت: 1364/5/1 محل شهادت: مریوان محل دفن: افقو…

  ادامه مطلب
بستن