تصویرزندگی نامهشهدای روستاشهدای فردوسشهدای نیروی انتظامیوصیت نامه

شهید علی‌اکبر محمدی

علی اکبر محمدی 

علی اکبر محمدی
علی اکبر محمدی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۴/۱۰

محل تولد: باغستان

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۶/۱۷

محل شهادت: ـ سقز

محل دفن: باغستان علیا

یگان اعزام کننده: نیروی انتظامی


زندگینامه :

 

سرپاسبانیکم شهیدعلی اکبرمحمدی فرزندغلامرضابه شماره ی شناسنامه ی ۱۱درتاریخ ۱۰/۴/۱۳۴۲درباغستان علیا،درخانواده ای مذهبی ودوستداراهل بیت(ع)چشم به جهان گشودودردامان  پاک مادری پرورش یافت که محبت آل الله رابااشک شوق وشیر ه ی جان آمیخت ودرکامش ریخت ودرچنین خانواده ای که درمسیرواقعی اسلام قرارداشت،رشدنمود.

پرورش دراینچنین محیطی ازاوانسانی شایسته وشاهدی جاوید ساخت،انسانی که متواضع،قناعت پیشه وازهمه مهمتر خداجوبودوبخاطراین تربیت عالی وشایسته که موجب شده بود راه حق راپیشه کند،درمتن وصیتنامه ازوالدینش تشکرنمود.

شهیدمحمدی تحصیلات ابتدایی رادردبستان رحمت آبادباغستان علیا باموفقیت به پایان رسانیدوسپس دوره ی راهنمایی رادرمدرسه ی علوی شهرک باغستان ادامه داد.

شهیددرتعطیلات تابستانی جهت فراگیری کلام الله مجیدبه مکتبی دراسلامیه می رفت وقلب پاکش ازهمان اوایل بانورفرآن روشن گردید.دراواخردوره ی راهنمایی بودکه درکلاس آموزش برق کشی شرکت نمودوکارآموزی موفق شد.شهید تحصیلات مقطع متوسطه رادررشته ی اقتصاد دردبیرستان دکترشریعتی ادامه دادوموفق به اخذمدرک دیپلم شد.

ازویژگیها ی برجسته ی شهیددراین دوره می توان به متانت وشرم وحیای اوکه درچهره ورفتارش هویدابود،اشاره کرد.

دیگراینکه فرصتها رامغتنم می شمردوازبیکاری بیزاری می جست و بلافاصله بعدازتعطیلی مدرسه به کمک پدردرامورکشاورزی یابه انجام کارهای خانه می پرداخت.

باشروع اوجگیری انقلاب شکوهمنداسلامی باشوروعلاقه ی وصف ناپذیری ،شب وروزدرراه به ثمررسیدن اهداف انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)تلاشی مستمرومضاعف داشت وبه طورمرتب درراهپیمایی وتظاهرات ضدرژیم شاهنشاهی که درفردوس برگزارمی شد،شرکت می نمود.
 بعدازپیروزی انقلاب درپایگاه مقاومت بسیج باغستان بعنوان یکی ازاعضافعال همکاری می کرد.شهیدبعدازاخذدیپلم به همراه چند نفرازدوستانش درآموزشگاه شهربانی ثبت نام کردوبعدازطی مراحلی به استخدام شهربانی درآمد.اماعشق به معبودو دفاع ازمیهن وناموس ومکتب،دردرونش موج می زدوهیچ چیزنمی توانست اوراراضی کندوهمین عشق اوراداوطلبانه به جبهه کشاندوبه مصداق این شعرکه دردفترچه ی کوچک خاطراتش ودرابتدای وصیتنامه اش نوشته بود:

       چون پای عشق آیدمیان بایدکه ازجان بگذری                  

ازامتحان عاشقی بایدکه آسان بگذری

                  آماده شوبهرسفر،کن جان آماج خطر                     

بایدکه ازاین کوره ره،بانورایمان بگذری

ازجان گذشت وسبکبال وآسان ازمسیرعشق عبورکردونورایمان وجلای قلبش تابیدن گرفت وبه سان ستاره ای  درخشید.گویادرانتظارپروازی ملکوتی وآرمیدن درآغوش معشوقش لحظه شماری می کردوسرانجام این شخصیت وارسته وعاشق ،درطی عملیات پاکسازی منطقه ای درسقز کردستان ،درمصاف بانیروهای کومله دموکرات (نیروهای مزدور گول خورده وخودفروخته ی آمریکا وعراق)دراثر اصابت گلوله به ناحیه ی شکم درتاریخ ۱۷/۶/۱۳۶۱،درحالیکه دعای فرج آقا امام زمان(ع )ودعابه جان رهبررابرلب داشت ،علی اکبروارجان به جان آفرین تسلیم کردوشربت گوارای شهادت رانوشیدوباتوجه به اینکه شهید محمدی اولین شهیدباغستان بود، در گلزارشهدایی که به نام خودش نامگذاری شد(بهشت محمدی)به خاک سپرده شدوبرادرکوچکش(حسین) بازبان کودکانه دررثایش چنین سرود:

ای برادرجان علی اکبرمعطرگشته ای                 

                    درمسیرمکتبت خونین وپرپرگشته ای

                      برندای مهدی صاحب زمان(عج) لبیک گفتی           

                      رهبربی یارویاورراتویاورگشته ای       

                        غنچه بودی گل شدی وزبعدآن پرپرشدی    

                       زان که خون خودبریختی،لاله پرورگشته ای

                        چون زفردوس کویررفتی به فردوس برین         

                         ازمیان خاکیان دیگرفراترگشته ای

                         درجوارحق تعالی رزق وروزی می خوری    

                        همسفرباعشقان وباپیمبر(ص)گشته ای

(جهت شادی روح بلندش صلوات)


متن وصیت نامه شهید علی اکبر محمدی

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل ا… اموتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون
گمان نکنید آنهائی که در راه خدا کشته می شوند مردگانند، بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.
چون عشق آید در میان باید که از جان بگذری                          از امتحان عاشقی باید که آسان بگذری
آماده شو بحر سفر، کن آماج خطر                           باید که از این کوره ره با نور ایمان بگذری
سلام فراوان و درود به رهبر کبیر انقلاب که ما را از چنگ بیدادگران و ظالمان که ما را به سوی فلاکت و بدبختی می کشید نجات داد و درود بر شما پدر و مادر گرامیم که مرا طوری تربیت و تعلیم دادید که راه حق را پیشه کرده ام و سلام گرمم بر خواهرم که با زبانش انشاءا… راه من را ادامه خواهد داد. سلام بر تو ای برادرم ابراهیم که امیدوارم چنانچه شهید شدم راهم را ادامه دهی و نگذاری که حتی یک پشه ای به اسلام نیش بزند و سلام گرم بر برادرم حسین و خواهر کوچکم که بعد از اینکه به سن معمولی رسیدند راهم را دنباله رو باشند و سلام بر بی بی عزیزم که با دعاهایش رزمندگان را به سوی هستی و پیروز هدایت می کند سلام بر خاله و دائی ها و تمامی اقوام که امیدوارم در راه اسلام تلاش و کوشش نمایند.
مادرجان چنانچه شهید شدم حاضر نیستم که در عزایم حتی یک قطره اشک بریزی چون روحم در عذاب خواهد بود. باید افتخار کنیم و افتخار کنید که در راه حق و در راه امام حسین (ع) خون خود را نثار کردم.
پدرجان امیدوارم که با کارهای کشاورزیتان مشت محکمی بر دهان امپریالیزم آمریکا و دیگر منافقین بزنی.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

علی اکبر محمدی

خاطره ای ازهمرزم شهیدمحمدی:

بنا به گفته ی یکی ازهمرزمانش،شهیدمدتی قبل ازشهادتش درمراسم صبحگاهی دعای فرج راقرائت می کردوهمرزمش باشوخی به وی می گوید:شما که صدای خیلی خوبی نداری؟!چرادعارامی خوانی؟ شهیددرپاسخ می گوید:برای اینکه وقتی شهیدشدم،اگرپرسیدندچه کسی شهیدشده،بگویند،همان کسی که درمراسم، دعا ی فرج رامی خواند!!

بعدازشهادت علی اکبرهم نواری به دستمان رسیدکه شهیدصدایش رابرروی آن ضبط کرده بود، درآن نوارشهیددعای فرج(الهی عظم البلا)  راقرائت می کردوبعدازقرائت دعاهم ضمن سلام دادن به تمامی دوستان،فامیل وآشنایان ،ازهمه طلب حلالیت نموده بودولی متاسفانه ماباتوجه به اینکه مادرمان باشنیدن صدای شهیدبیقراری زیادی می کردوداغ دلش تازه می شد،نوارراناگزیر بودیم مخفی کنیم وبراثرهمین جابجای ها نیزدردرازمدت نوارمذکورراگم کردیم وامیدواریم دوباره آن راپیداکرده وصدای مناجات عاشقانه ی شهیدرایکباردیگربشنویم.

اطلاعات بیشتر

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین بررسی کنید
بستن
دکمه بازگشت به بالا