شهدای معلم

شهدای معلم

 

برای مشاهده وصیت نامه روی نام شهید کلیک کنید

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

۱

مهدی رفتاری

۱۵/۱۰/۱۳۳۴

۱۷/۹/۱۳۶۰

۲

علیرضا درخشان

۱۰/۷/۱۳۳۱

۲۰/۱۱/۱۳۶۰

۳

محمود نیکودل

۱/۱/۱۳۴۱

۴/۳/۱۳۶۱

۴

محمد جوادی

۱/۶/۱۳۳۴

۱۳/۳/۱۳۶۱

۵

ابراهیم قلی زاده فرسا

۱/۶/۱۳۳۰

۱۶/۵/۱۳۶۲

۶

احمد نادمی

۲/۵/۱۳۳۹

۲۲/۱۲/۱۳۶۳

۷

عباسعلی رضایی

۳/۱/۱۳۴۲

۲۸/۱۰/۱۳۶۴

۸

سید جواد صبا

۱/۷/۱۳۴۵

۲۱/۱۱/۱۳۶۴

۹

غلامحسین ایمانی

۳/۱۱/۱۳۴۲

۲۱/۱۱/۱۳۶۴

۱۰

حبیب اله کامل برون

۱۵/۸/۱۳۴۳

۲۱/۱۱/۱۳۶۴

۱۱

محمدحسن کبیری

۲۵/۱۰/۱۳۴۳

۲۱/۱۱/۱۳۶۴

۱۲

محمدحسین مرادی حسن آباد

۱۸/۱۱/۱۳۴۲

۱۵/۱/۱۳۶۵

۱۳

سید حسین دولتی

۱۵/۱/۱۳۴۰

۶/۵/۱۳۶۵

۱۴

غلامرضا رادمرد

۹/۶/۱۳۳۸

۸/۵/۱۳۶۵

۱۵

یوسف قویم

۱۰/۱/۱۳۳۴

۲۳/۱۰/۱۳۶۵

۱۶

ابراهیم عنصری

۷/۴/۱۳۴۵

۲/۱۱/۱۳۶۵

۱۷

محمدابراهیم فیاضیان

۱۳۳۸۷/۵/۱۳۳۸

۱۵/۱۲/۱۳۶۵

۱۸

غلامرضاپسندی

۱۳۳۵

۲۷/۲/۱۳۶۶

۱۹

محمدعلی مختارنیا

۱۵/۱/۱۳۳۴

۳/۶/۱۳۶۷

دکمه بازگشت به بالا