شهدای بشرویه

شهید بمانعلی چوپان زاده (چوپانی)

نام: بمانعلی
نام خانوادگی: چوپان زاده (چوپانی)
نام پدر: حسین
تاریخ تولد: 1348-08-17
محل تولد: بشرویه
تاریخ شهادت: 1365-11-06

برچسب ها
اطلاعات بیشتر

مقالات مرتبط

بستن