خاطرهزندگی نامهشهدای معلم

محمد علی مختارنیا

محمدعلی مختارنیا 

محمدعلی مختارنیا
محمدعلی مختارنیا

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 1334/2/13

محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت: 1367/6/4

محل شهادت: سومار

محل دفن: فردوس

یگان اعزام کننده: جانباز شیمیایی جهاد


زندگینامه

شهيد محمد علي مختارنيادر تاريخ 15/1/1334 در خانواده اي مذهبي چشم به جهن گشود ودرآغوش پدر ومادري مهربان تربيت يافت.دوران ابتدائيومتوسطه راباموفقيت طي نمود وبه اخذ مدرك ديپلم دررشته طبيعي نائل گرديد.شهيد مختارنيا ازدوره نوجواني وجواني علاقه خاصي به كشاورزي داشتند وكاركشاورزي را براي خود يك عبادت مي دانست.آنقدر فراست داشتكه درزمان تحصيل،درس خواندن وتحصيل رادر اولويت كارها ي ديگر قرار داده بود وبعدازتحصيلات كه به كارهاي كشاورزي پرداخته، كشاورزي را دراولويت كارهاي روزمره مي دانست.دوران سربازي رادرسپاه دانش گذراند(سپاه دانش يكي ازطرح هايي بود كه درزمان طاغوت سربازان ديپلم وفوق ديپلم براي تدريس فرزندان روستايي به روستاها اعزام مي شدند)وشهيد مختارنيا درهمين رابطه روشني بخش كانون كودكان محروم روستايي بود.پس ازطي دوران سربازي دراداره آموزش وپرورش استخدام شد و درشغل معلمي به آموزش وپرورش فرزندان اين مرزوبوم پرداخت .شهيد مختارنيا ازنعمت اخلاقي خوش برخوردار بود ورفتاري بي تكلف داشت ساده زيستي وبي پيرايگي اوزبانزدهمگان بود به مستمندان ونزديكان كم بضاعت رسيدگي مي كرد درمحط كار وتدريس با دانش آموزان بامهرباني خارج ازاندازه برخورد مي نمود.آگاه به زمان و با انقلاب ميانه بسيار خوبي داشت.درسال 1359 باهمسر دلخواهش ازدواج نمود كه ثمره ازدواج ايشان دو پسر به نامهاي اسماعيل وكاظم ودختري به نام بتول كه انشاءا… ادامه دهنده راه پدر شهيدشان خواهندبود.با شروع جنگ تحميلي دوبار به جبهه رفته بودوآخرين مرحله كه به جبهه رفته بود چنان شايستگي ورشادتي ازخود ابراز داشته كه درپايان ماموريتش فرماندهانش به ويژه سردار شهيد كاوه ازترخيصايشان ناراضي بود.شهيد مختارنيا در آخرين دفعه اي كه عازم مناطق جنگي بودهبه بستگان ودوستانش گفته بود كه اين آخرين وداع من است وبارديگر ازسخنانش ازشهادتش خبر داده بود كه سرانجام درشهريور 1367 در منطقه عملياتي سومار به درجه رفيع شهادت نائل گرديد. خاطرات پدر ومادر شهيدمحمد علي پسري مذهبي واهل راز ونياز با خدا بود.عامل به واجبات وترك محرمات،نمازش را به موقع مي خواند،به امام خميني وفكر امام عشق مي ورزيدوايشان را جامع الشرايط  وآگاه به زمان ومسائل سياسي مي دانست ومي گفتمامكلفيم كه ازايشا ن پيروي كنيم زيرا امام برما ولايت دارنددراوائل انقلاب ايشان در تظاهرات وراهپيماييها شركت مي كرد وطرفدار انقلاب وارزشهاي انقلاب بود خودرا محب اهل بيت مي دانست ودرتمام سختي ها ومشكلات به ائمه اطهار(ع)توسل مي جست واز آن بزرگواران مدد مي گرفت به قرآن وتلاوت آن به عنوان اينكه كلا م الهي است ودستور زندگي دنيا وراهگشاي رهپويان زندگي ابدي آخرت واينكه قرآن وعترت ازهم جدا نيستند اعتقاد داشت و دو امانتي بودند كه بايد دردنيا وآخرت ازآن بهرهگرفت وزندگي هميشگي آن عالم راتامين كرد.دررابطه باجنگ ودفاع مقدس معتقد بود كه جنگ رادشمن به ما تحميل كرده وجنگ رايك بهاري مي دانست كه فصل آن خواهد گذشت وبرد راكساني خواهند كردكه دراين دفاع مقدس به هرعنواني شركت كرده اندواين جنگ يك آزمايش ديگري است كه خداوند انسانهاي مؤمن و غيرمؤمن را با اين جنگ محك وآزمايش مي كند.


خاطرات همسر

شهيدشهيد مختاري نيا فردي تحصيل كرده وداراي مدرك فوق ديپلم بود ومن اززندگي بااو راضي هستم.سعي داشت كه زندگي آبرومندي داشته باشدساده زيستي شيوه خوب او بود.بااينكه معلم بود وقتي ازبين مردم عبورمي كرد آنقدر متواضع وساده لباس مي پوشيد كه هركس اورا مي ديدباخودش مي گفت يك كارگر ساده ومعمولي است روحيه اي مذهبي وانقلابي داشت شخصي بود خويشتن دار،وقت شناس ومنظم،اهل غيبت نبود وپشت سر مردم اصلا حرف نمي زد.زندگي ايشان روي دو محور دور مي زد:

1)صبر                            2)وفاي به عهد ومسائل مذهبي

رابطه اش با پدرومادرش وهمچنين پدرومادر من ،رابطه بسيار صميمي وعاطفي بود(مخصوصا بامادرم).انقلاب اسلامي راآبروي اسلام مي دانست ودررابطه باحجاب زنها مي گفت:زنها به خصوص زن هاي مسلمان بايد سنگين و باوقار وبا عفت باشند وحجابي كه درخور شأن است،داشته باشند دركارهاي خانه،يار و مددكارم بود.درنمازهاي جمعه وجماعت شركت مي كرد كتابهاي شهيد مطهري را زيادمطالعه مي كرد.مقلد حضرت امام بود و ولايت فقيه را يكي از اصول اسلام برمي شمرد او فردي بود فرهنگي وسه ماه تعطيلي مدارس رادر جبهه مي گذراند او مي گفت اگرانسان بخواهد خدا را بشناسدبايدبه ميادين جنگ برود وبا بچه هايي كه چنان خالصانه مي جنگند وبراي رضاي خدا به جبهه رفته اند حشرو نشر داشت.نحوه شهادتشان به اين صورت بوده كه در منطقه عملياتي سومار روي يك پل مشغول ساخت وساز وسائل جنگي بوده اند كه گويا زيرپل مين گذاري بوده كه يكدفعه مين منفجر مي شود وايشان به شهادت مي رسند. روحش شاد و یادش پررهروباد

برچسب ها
اطلاعات بیشتر

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین بررسی کنید

بستن
بستن