شهدای سرباز

حسن کریمیان

حسن کریمیان

حسن کریمیان نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1339/3/24 محل تولد: فردوس تاریخ شهادت: 1364/1/14 محل شهادت: پاسگاه زید محل دفن: فردوس یگان اعزام کننده: ارتش ـ سرباز

ادامه مطلب »

محمد یمنی

محمد یمنی

محمد یمنی نام پدر: غلامعلی تاریخ تولد: 1341/8/1 محل تولد: فردوس تاریخ شهادت: 1363/11/11 محل شهادت: سومار محل دفن: فردوس یگان اعزام کننده: ارتش ـ سرباز

ادامه مطلب »

علیرضا میثمی

علیرضا میثمی

علیرضا میثمی نام پدر: غلامرضا تاریخ تولد: 1345/2/15 محل تولد: فردوس تاریخ شهادت: 1367/5/1 محل شهادت: سردشت محل دفن: فردوس یگان اعزام کننده: ارتش ـ سرباز

ادامه مطلب »