شهدای ارتش

مجید شریفی

مجید شریفی

مجید شریفی نام پدر: امین اله تاریخ تولد: 1356/6/6 محل تولد: فردوس تاریخ شهادت: 1380/4/11 محل شهادت: هورالهویزه محل دفن: فردوس یگان اعزام کننده: ارتش ـ ستوان یکم

ادامه مطلب »